samsung s5830i nhận tai nghe mà không phát ra tiếng .đã thay 2 bộ cáp tai nghe liền loa ngoài vẫn vậy .máy nguyên bản không rơi gì cả.Anh em đã làm qua xin trợ giúp .Thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]