mình nhận cây 3gs 6.1.6 bb 6.15 không sóng. kiểm tra thấy máy world nên tìm cách hạ bb để nạp lại bản gốc. nhưng không hạ được. iphone chạy lúc bị lỗi trong quá trình jaibreak. mới gặp pan này xin anh em chỉ giúp ah

- - - Updated - - -

cũng tức nếu máy world thì thằng khùng nào nâng bb chi vậy trời. vậy không lẽ mình check imei sai 004999010640000
IMEI:004999010640000
Serial Number:DLXFFLMCDFJ3
Activated:Yes
First Activation Date:November 24, 2012
Carrier:Unlock
Blacklisted:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
SIM Lock:Unlocked
máy hiện tại 6.1.6 bb 6.15 giờ phải xử em nó sao anh em giúp với nhé. xin cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]