như tiêu đề ae ai có file i727 flash qua odin cho thằng em xin với
em file I727_4.1.2_thanhloc_VN.tar toàn báo lỗi ko dc
Added!!
Enter CS for MD5..
Check MD5.. Do not unplug the cable..
Please wait..
MD5 hash value is invalid
I727_4.1.2_thanhloc_VN.tar.md5 is invalid.
End...
Removed!!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]