Con 4S của mình tự dưng bị mất wifi,mất sóng làm thê nào có lại đc nhĩ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]