nhận cái máy mở nguồn lên nokia xong là chuyển sang hiện cục pin và dấu chấm hỏi, có bác nào làm qua rồi xin chỉ giáo em với, gà hw quá hic hic! cảm ớn trước nhé!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]