Kèo buổi sáng! Nhận máy mất nguồn cắm PC nhận Driver Qualconm 9008 cứ tưởng kèo thơm ---> Tool check EMMC: faile là thấy oải rùi --> Tháo ra thấy mấy điểm pinout emmc còn chì hàn luôn.

Thay emmc mới --> Wirte dumpl --> Up stock tot OK!...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]