+ Giải pháp unlock kèm trong file ROM
+ ROM build trên nền stock ít hao pin
+ Add CHPlay vào ROM luôn
+ Thay = logo zin hãng
pass inbox

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Links download:
uploading...........

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]