chiều ế nhận được con A500FU unlock,check ver 444.(quá hên)root xong unlock=mưc ok,gọi hồn xong rảnh rổi bk lại chia sẻ cho AE nào cần!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]