iphone 4 bật 3G với gọi được..tắt đi không gọi dc..cần a e làm fix rồi giúp e ạ! tkanhs a e


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]