như tiêu đề đang cần chỗ làm chuyên ip ơ hà nội ...bác nào có cho em làm vs ak..............tiện đây em có con lumia x2 liệt cảm ứng ai có sơ đồ cho em xin...ko co em back sửa cũng dk ak,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,tks ae đã đọc tin


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]