như tiêu đề mình đang rất cần file tv máy ss e1200 nạp bằng z3 vậy ACe nào có share mình với. Thank ACE trước thân

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]