Chào toàn thể anh em KTP hôm nay tôi chia sẻ các bạn sơ đồ này nhằm giúp anh em thuận tiện trong quá trình sửa chữa.anh em mới vào nghề cũng có thể sửa chữa nhanh,những anh em ko có có tiền mua ZXW DONGLE .

Một số hình ảnh anh em tham khảo
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]link ......uploading....please wait.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]