Hàng nội địa trung quốc, build tar no root + add thêm chplay,edit trên nền rom stock W789KEUANA1,ổn định,hard reset không mất tiếng việt.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]