Bác nào biết xin chỉ giúp e , e bấm volum - và nút nguốn hòai không được ?? xin cảm ơn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]