Nhận con máy ngay ngày tốt,tưởng đâu mọi thứ sẽ tốt ai nhè chua như dấm nhận kèo 2.2.1 thấy vậy kêu khách up lên bản mới nhất và up rom tiếng việt luôn ,sau một thồi mò và edit cũng đc hầu như là 90 % tiếng việt, app hàn ko sài đc ở VN thì cho bai về bê kia chơi,đang nghãnh backup lại chơi luôn,mai mốt có kèo làm cho mau ,vài cái hình anh em chem nhẹ...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]