Nhận máy treo logo, up rom kèm file pit lên thì em nó thế này!Sau 1 hồi loay hoay phá thì cũng OK!
...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]