Chia Sẻ Rom Stock Lolipop 5.0.2 S6 Edge G925W8 Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model SM-G925W8
Model name GALAXY S6 Edge
Country Canada (Virgin Mobile)
Version Android 5.0.2
Changelist 4808800
Build date Fri, 17 Jul 2015 07:03:53 +0000
Product code VMC
PDA G925W8VLU2AOG2
CSC G925W8OYA2AOG2
Link download : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Hình ảnh và thông tin mang tính chất minh hoạ .

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]