Unlock bootload ae vào trang
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
song ae cài CWM bỏ qua root cũng được
việc còn lại cop file ViperSV_1.1.0.zip vào thẻ nhớ vô CWM wip rùi intal lượm $
links 3 trong 1 :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
demo khi múc song , pass file ae tự tìm...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]