E nhận e này nạp Tv .sau khi xoá mấy app tàu khựa xong máy mất imeil luôn ko nhận sim gi nửa .Ae có rom stock cứu e với ak

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]