Hi ae. Hôm nay xin post cho anh em Bộ Sưu Tập File Tiếng Việt Android Phục Vụ Cho việc Việt Hóa Android Phiên Bản Từ 2.3.5 -> 4.1.1
Chia sẽ lại đồ chơi HOT cho anh em edit [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]],đây là tất cả các file đã xã ra sẵn tiếng việt(value_vi),ko cần phải dịch lại,dùng từ điển gì nữa hết ....[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ae lấy về chỉ việc bung apk ra,bỏ file này vào ,đóng lại là có Tiếng Việt nhé,
Bộ sưu tập bao...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]