Mình nhận 1 em Sony Z1 C6903 của khách đang chạy thì lăn đùng ra chết. Bung máy mới biết hàng dựng của Hồ Cẩm Đào, đã thay eMMC và giờ em nó lỗi emmc. Nghe 1 số cao nhân nói là sony mà format emmc hoặc thay thế thì nó không lên đc mà chỉ rùng 1 cái rồi im lìm.... Nghe cũng hơi nhát tay hix hix nhưng không sao cuối cùng thì cũng fix đc OK.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Câu dây và Scan emmc nó ra như thế này [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ( Partion not detected )...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]