vệ sinh ok tí lại mất xanh lè..ae nào đã qua bệnh cho xin tí ý kiến..mới vô nghề nhờ máy a trưởng giúp ạ..thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]