em có nhận unlock cây Note edge SM-N9015A
- máy đang chạy FW
5.0.1 Lollipop N915AUCU2BOC7
- mình unlock bằng z3x samsung pro 22.0
- thấy báo fail xong mất hết imei
- 1 phút tự khởi động lại máy 1 lần
- em thử wipe data và wipe cache và reboot máy
=> tình trạng em nó giờ khi khởi động lại , nó lên logo samsung >logo at&t > load "android upgrading " đến khoảng 100/267 là em nó lại khởi động lại

lên mấy trang tìm rom gốc ddoowwn về thì...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]