Lenovo máy có cấu hình mạnh mẽ

màn hình rộng full HD, camera 13Mp bộ nhớ trong 16g ram 2g

máy bị lỗi firmware , load lại phần mềm phiên bản 421 có sẵng tiếng việt và root máy

Up thêm thông tin ngày mới

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]