Tình hình em gặp em này và chạy ROM trên needroom xong chết tươi nòng nọc
máy này là hàng face mi3 nhưng y hệt nếu không kết nối máy với MISUITE thì không thể phát hiện ra được
Anh nào đã gặp xin giúp em hoặc read file cho em xin với
mò mẫm trên mạng và tháo máy thì có rất nhiều ROM
tên chuẩn file của nó là :仿小米3 主板K3C-A01V1B02-140707 101833.rar
nhưng đều có pass hết nhờ các anh giúp đỡ
Chân thành cám ơn anh em ..!...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]