lu bu k biết làm cái nào trướclun..cao thủ nào cho e thêm ít kinh nghiệm ah.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]