Iphone 4 thường bị rớt rất hay bị tinh trạng này,ghi âm ok nhưng nói người khác không nghe.thì đóng lại hoặc thay ic U62 theo hình,lụm lúa.chia sẽ nhỏ Bác nào biết chém nhẹ tay [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]