Tình trạng máy báo không nhận sim, mực múc không si nhê, LGE múc 1 phát sóng gió đầy căng

Mã:
Connecting with F180L
Connected
Receiving phone info
Getting phone info
Model: F180L
Platform: LG Qualcomm
Software Platform: Android
SDRAM Size: 2 GB
NAND Flash Size: 32 GB
CPU: APQ8064 + MDM9615M
Firmware Released: Jan 4 2013 19:04:14
Firmware Compiled: Dec 04 2012 18:00:00
Firmware Version: ACEFWMAZ/M9615A-CEFWMAZM-3.0.10663
IMEI: 354281-05-082xxxx
Connect mode: Normal
Info received
Unlocking...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]