Cuộc sống luôn có những khó khăn . Đôi khi chúng ta muốn ăn con cá để rồi bị hóc cái xương
_ Nhận con 630 đã qua nhiều tay thợ rồi đến tay mình . Có lẽ là duyên nghề . ban đầu máy không sạc được . chỉ vì thay chân sạc mà máy bị vậy . thợ trước cũng đã câu lại MIC nhưng not OK . có lẽ đây là Giải pháp .Giải pháp này tạm thời hiệu quả cho đến khi *** giải pháp mới ( Các bạn sửa sạc khi cạy lồng để câu nên nhẹ tay để tránh bị thế này nhé )...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]