Galaxy S3 Canada T999V edit tiếng việt trên nền rom stock 4.3 nên rất ổn định,không hao pin.
Build Tar add root - Hard reset không bị mất tiếng việt
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]