nhận máy mất mic,thông thường câu theo cách anh Phú như ở bài viết này ok Trích dẫn:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


nhưng máy này câu kéo đủ kiểu vẫn ko đc,cần cao nhân giúp đỡ,đo vẫn có trở đầy đủ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]