I8262 sạc không vào pin
đã thay cả cụm sạc nhưng vẫn không đc
ic sạc chưa thay
ai làm đc pan này xin giúp

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]