LG Flex 2 F510L treo logo fix done không tháo máy

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Như anh em biết thì LG từ dòng flex 2 tới G4... bản nội địa hàn quốc hãng không tung ra stock rom cho người dùng, nên khi vọc lỡ xoa nhầm file system là 1 mối nguy hại cho các vọc sỹ.

Máy nhận tình trạng treo logo do 1 vọc sĩ trong lúc vọc xóa nhầm file system [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Lục tung google không có stock rom :1onion52:
3 tiếng ngâm thì cũng đã ra giải pháp cho e...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]