Dòng android quá nhiều đôi khi làm việc gì cũng đòi hỏi root như nạp tiếng việt,unlock....,nên mình sẽ mở topic này,nơi đây ae sẽ post các file root đã test ok trên máy nào,ver mấy(chú ý đã test ok nha và ghi rõ máy model gì và ver mấy nhé),đồng thời up file lên trên topic này để các ae vietnamgsm dễ việc tìm kiếm
P/s:ko cần đưa các link chưa test nhé,sẽ xóa hết các link chưa test mà quăng lên cho đỡ mất thời gian,vì cũng có 1 số link ,nhưng chưa có máy test...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]