nhận con ip4 gọi đến ko có chuông , nhưng dam thoại van có loa ngoài hát nhạc vẩn ok nhac nhẻo loa có hết chỉ mổi ko đổ chuông khi gọi đến

làm đủ kiểu kiểm tra cáp trên , cáp rưới , tét loa ,,,, nghĩ lổi khôi phục , chạy lại ko ăn thua tính đóng lại ic chuông nhưng lại thôi ,lôi mên đó đóng vào máy khác tét thử ok, mên của máy khác đống vào máy mình ko có loa , thấy lạ nên kiếm nguôn cụm tai nghe , volum tét OK ĐÃ DONE LỔI DO BỘ PHẬN NÀY

chia sẻ anh em gạp tét thử khi vọng có ích


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]