như tiêu đề máy connspeed cùi, máy có sóng vi vu gọi hay nhận ok hết, nhưng nếu khóa màn hình rồi là không nhận được cuộc gọi....thuê bao luôn. sóng vẫn ok
đã thay pa

- - - Updated - - -

túm lại là khi ta đụng chạm bấm dt thì nó nhận cuộc gọi ok, để nó nghỉ là nó nghỉ luôn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]