e có con Vu II F200 chạy lại rom gốc KDZ nhưng mà cứ khởi động lên là báo ứng dụng bị dừng không vào được màn hình chính, ai biết cách nào reset e nó thì chỉ cho e với ah. thanks mọi người nhiều ah

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]