[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
như hình gở khung sắt ra bị đứt đường trong hinh giờ màn hình không lên đèn.bàn phím vẫn sáng.ace ai vào giúp với.thank cả nhà


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]