như tiêu đề 105 sạc không báo thay tất vòng ngoài thì sạc ok khi tắt máy còn nếu mở máy ghim sạc thì trắng treo màn hình không sử dụng được( khi trắng khi không) đã lắc U
nhờ anh em giúp hạn chế thay cặp ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]