Chào tất cả anh em 4R.Em là thành viên mới & cũng mới tập tành việt hóa
MỪNG SỰ RA ĐỜI CỦA :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Hôm nay Share cho anh em dùng thử bản Rom mà em đã tập tành trong mấy ngày qua [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Chỉ share tại:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] (anh em nào bê đi thì để nguồn lại nhé)​

Việt hóa trên rom...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]