[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Thông tin rom : TL S5 LTE 1.0 ( 16/8/2015 )


  • Build từ nền G906K
  • Hỗ trợ cả 3 bản S5 G906SLK
  • Hỗ trợ đầy đủ ngôn ngữ,có tiếng việt
  • Mặc định: Tiếng Việt
  • Multi CSC: XXV, XTE, XTC, XME, THL, SMA, GLB, CHU
  • Edit lại toàn hệ thống, loại bỏ các thành phần và các app không cần thiết
  • Thời...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]