Em nhận con M315 khách bảo chạy phần mềm.
Thế là up rom cho nó. ao ngờ done xong thấy ko nhận sim kiểm tra thì mất Imei.
Đã Repair qua nhiều tool: GPG Crack, IMEI&SN Writer V1.5.3, MTKdroidTools => Not done!
Nhờ AE giúp! xin cám ơn AE đã đọc!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]