các bác ai có sơ đồ độ mic 2 dây cho sam sung M250s cho e xin với ạ. thanks!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]