lg f100l sạc báo low temperature !! unable to charge battery ,bin vẫn chạy nhưng ko vào bin .minh đã thay bin và up rom nhưng vẫn thế .ae giúp dùm .ths


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]