Thêm data cho diễn đàn

Thêm dữ liệu cho anh em cần


Mọi thứ về HTC Desire D816T


- Tool root - unlock bootloader - recovery HTC desire D816T

- Stock rom ruu HTC desire D816T

- Root recovery HTC desire D816T

- Rom custom HTC desire D816T[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Link [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]