em nhận cây 4s đèn flash sáng mờ mờ... tắt nguồn vẫn sáng....mong ae chỉ giúp...........


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]