Chia sẻ HTC oneX mất đèn màn hình
kèo sáng sớm
htc oneX đèn chập chờn sáng yếu bất thường hoặc mất hẳn
thì thay cuộn dây L chỉ số 220
anh em chưa làm qua lấy data nhé

2 main oneX khác nhau về vị trí mọi người để ý nha

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]