toi up rom samsung xong thi no bi die bat nguon khong len nua.Bay gio up lai cung khong duoc anh em giup voi

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]