nhận máy htc 816w hboot 3.19 vào tình trạng treo đen thui. có tí sáng. ko vào fastboot dc. + thêm hết pin :3D_62:
lấy box htc thần thánh ra múc xíu em ấy cũng lên mà mất imei [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]