mình có con ipad mini 1 chay chip A5 đã rimover R1204 và R1205 nhưng khi cắm vào itune nó nhận máy là AppleTV mình chạy file ipad wifi vào báo không phải FW . còn chon restore update thì nhận fw nhưng là fw apple TV song báo lỗi không thể restore dc .

có thể chỉ cho mình cách khắc phục không ạ thanks mọi người

m
áy ipad 3G bị Icloud giờ muốn làm thành ipad Wifi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]